Styrelse och kommitéer

Styrelse  
ordförandeMitt Namn070-123456
kassörMitt Namn 
sekreterareMitt Namn 
vice ordförandeMitt Namn 
vice sekreterareMitt Namn 
ledamotMitt Namn 
ledamotMitt Namn 
suppleantMitt Namn 
ControllerMitt Namn 
Verksamhetskommittén  
sammankallandeMitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
Uttagningskommittén  
sammankallandeMitt Namn 
ungdomMitt Namn 
Ungdomskommittén  
sammankallandeMitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
Arrangemangskommittén  
sammankallandeMitt Namn 
kartansvarigCMitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
Klubbhuskommittén  
sammankallandeMitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
Motionskommittén  
sammankallande Mitt Namn 
naturpassetMitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn 
TeknikansvarigMitt Namn070-123456
KlädansvarigMitt Namn070-123456
Resultatredogörare, märkesombudMitt Namn 
Revisorer 
sammankallandeMitt Namn
 Mitt Namn 
suppleantMitt Namn 
Valberedning  
sammankallandeMitt Namn 
 Mitt Namn 
 Mitt Namn